De statuten kunt u opvragen bij het secretariaat:

Rensumaborg 44a
7608 GK  Almelo