Blue Flower

Stichting Stadsfonds Almelo ontvangt vanaf 1 januari 2017  jaarlijks een bedrag van € 35.000,- vanuit de Gemeente Almelo om kleinschalige, laagdrempelige  en culturele initiatieven te ondersteunen. Kaders voor het stimuleren van culturele initiatieven zijn de uitgangspunten uit de vastgestelde Stadsvisie Cultuur 2016 – 2020 van de gemeente Almelo:

-          Een breed toegankelijk cultureel aanbod met ruimte voor kwaliteit en vernieuwing.

-          Cultuur versterkt de talenten en vaardigheden van mensen zodat ze actief kunnen deelnemen aan de samenleving.

-          Versterken van levendigheid en identiteit van de (binnen)stad.

 

Het Stadsfonds is volledig autonoom in het beoordelen van aanvragen en de beslissing om deze gemotiveerd toe te kennen of af te wijzen.

 

Voorwaarden voor ondersteuning

·       Het betreft een laagdrempelig cultureel initiatief op het gebied van amateurkunst

·       Het betreft een innovatief of vernieuwend initiatief in de gemeente Almelo

·       Aanvrager is een culturele instelling uit de gemeente Almelo

·       De aanvraag is voorzien van een begroting

·       Ondersteuning van maximaal  € 5.000,- per project.

 De waarderingssubsidies zijn niet bedoeld voor evenementen of voor huisvesting.

Het Stadsfonds beoordeelt de compleet en correct ingevulde aanvraag binnen maximaal zes weken en bepaalt welke aanvragen in aanmerking komen voor subsidie, en welke aanvragen worden afgewezen, uitgaande van het kader van de cultuurvisie.

Het Stadsfonds legt jaarlijks verantwoording af aan de Gemeente Almelo over de toegezegde waarderingssubsidies.

 

Wilt u een aanvraag indienen? Ga dan naar Ondersteuning aanvragen.