De volgende Almelose bedrijven doneren jaarlijks een sponsorbedrag aan het Stadsfonds:

           

 

Waarom donateur worden van het Stadsfonds?

Regelmatig wordt door uitvoerende instellingen/verenigingen voor ondersteuning aangeklopt bij bedrijven. Dat kost deze bedrijven tijd en aandacht, die ze liever aan hun eigenlijke werk besteden. Het Stadsfonds neemt administratieve zorg uit handen. Op basis van objectieve criteria (voorwaarden) beoordelen wij of een aanvraag wordt gehonoreerd. Vervolgens zien wij erop toe dat de subsidie ook werkelijk ten goede komt aan het beoogde doel.
Wij vragen de begunstigden om de naam van het Stadsfonds te vermelden en, indien daar ruimte voor is, ook de namen van onze donateurs.

Eens per jaar publiceert het Stadsfonds een jaarverslag. Daarin schenken wij uiteraard ook aandacht aan onze donateurs.