Stichting Stadsfonds Almelo ontving tussen 2017 en 2020 jaarlijks een bedrag van € 35.000,- vanuit de Gemeente Almelo om kleinschalige, laagdrempelige  en culturele initiatieven te ondersteunen. Kaders voor het stimuleren van culturele initiatieven zijn de uitgangspunten uit de vastgestelde Stadsvisie Cultuur 2016 – 2020 van de gemeente Almelo:

-          Een breed toegankelijk cultureel aanbod met ruimte voor kwaliteit en vernieuwing.

-          Cultuur versterkt de talenten en vaardigheden van mensen zodat ze actief kunnen deelnemen aan de samenleving.

-          Versterken van levendigheid en identiteit van de (binnen)stad. 

Het Stadsfonds legt jaarlijks verantwoording af aan de Gemeente Almelo over de toegezegde waarderingssubsidies. Met ingang van 2018 is het bedrag uit de waarderingssubsidie ingebracht in de samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds. Zie voor meer informatie www.cultuurfonds.nl/almelo.

De inbreng van 2020 is in verband met Corona doorgeschoven naar 2021 en 2022. 

Wilt u een aanvraag indienen? Ga dan naar Ondersteuning aanvragen.